Weromsjen yn Gaasterlân (407)

Geduld. Soms lukt het niet om direct een puzzel op te lossen. Ongeveer 10 jaar geleden kreeg ik het programmaboekje uitgegeven ter gelegenheid van de feesten voor kroning van prinses Wilhelmina in augustus 1898. Van alle gepubliceerde advertenties van Balkster ondernemers uit dat boekje kon ik toen gegevens vinden behalve één, die van de weduwe H. de Groot. Een tijdje geleden kreeg ik een Balkster Courant uit dezelfde periode met ook weer een advertentie van de weduwe H. de Groot. De digitale snelweg heeft nu de oplossing gegeven. H. de Groot was Hendrik Martinus de Groot, overleden in 1886 te Wijckel. Zijn weduwe, Jetske Lemstra, gaat na zijn overlijden kruidenierswaren verkopen aan de Raadhuisstraat 8 in Balk. Beide waren afkomstig uit de provincie Groningen. De uit Midwolde afkomstige Hendrik M. de Groot werd in 1865 aangesteld als rijksveldwachter en gaat in de kost bij winkelier Rommert Bokkes de Vries in Wijckel (nu Iwert 2). Hendrik en Jetske trouwden in 1867 in Grootegast en gingen wonen in een inmiddels allang afgebroken huisje aan de huidige Munnikeleane. Van 1870 – 1886 woonden in het huis “Nadorst” (nu Jachtlustweg 47) op de hoek van de Munnikeleane en de Jachtlustweg. Helaas heb ik geen oude foto kunnen vinden van dit adres. Wel een prachtige foto gekregen van Henk Gorter uit Workum met de bakkerij van Zuiderbaan. Bij de foto: linksonder programmaboekje 1898; rechtsonder, bakkerij Gerben Johannes Zuiderbaan Sud 48 te Workum (Warkums Erfskip)

Nieuws