Damclub Nijemirdum

NIJEMIRDUM

Damclub Nijemirdum sloot  het seizoen af  met een gezellige avond in het dorpshuis. De dames waren deze avond ook welkom, en de meesten lieten deze kans niet aan zich voorbijgaan. Om de kas wat te spekken werden er tussen de vergaderpunten door enkele rondjes bingo gespeeld, en ook een verloting moest er voor zorgen om de grote hoeveelheid door de leden meegebrachte prijzen weer kwijt te raken. Uit de uitslagen van de competitieleider bleek dat Piet van der Wal kampioen was geworden in de tweede klas , met op tweede plaats Gelf Otter, gevolgd door Klaas Muizelaar. Kampioen van de club werd Johannes van der Goot, gevold door Gerrit Baukema, en op de derde plaats Igge van der Veer. De prijs voor de meeste punten tegen andere clubs was in tweede klas voor Meine Pietersma, en in de eerste klas voor Igge van der Veer, die ook de bijbehorende wisselbeker mee naar huis kon nemen. Na loting tussen vijf mensen die het hele seizoen elke avond aanwezig waren was Gert Baukema de winnaar van de prijs voor het trouwste lid. Voor de bondscompetitie eindigde Damclub Nijemirdum op de voorlaatste plaats, wat voor volgend seizoen degradatie naar de tweede klas betekent. Het volgende seizoen begint weer op 10 september en nieuwe leden zijn van harte welkom ,ook dames .     


Auteur

Gezondheid & Co