Damclub Lyts Begjin

Balk

In de eerste klasse werden bij damclub Lyts Begjin 3 partijen gespeeld. Cor van der Goot dacht in zijn partij tegen Jaap Hoekstra een afruil te doen, die een gelijk aantal stenen zou kosten, maar dit bleek een misrekening te zijn en kostte hem een steen en later de partij.

Hielke Visser bleek deze avond niet opgewassen tegen Stoffel Boersma en moest de punten aan Boersma laten. Ferry Verhoeff kreeg taaie tegenstand van Sibble Brandenburg, maar in de eindfase moest Brandenburg het hoofd buigen. Verhoeff staat nu alleen op kop met dertien punten uit acht partijen. In de tweede klasse werden vier partijen gespeeld. Johannes Smits en Kobus Engelsma deelden de punten, evenals Leo Nagelhout en Wim Hospes. Fokke Mast deed goede zaken om van Jan van Berkum te winnen. Dirk Louwerman en Feike de Jong speelden eveneens remise. In deze klasse gaat Johannes Smits aan de leiding.

Auteur

Redactie Weekbladen