Bijeenkomst PvdA 'Better yn Wetter' in Woudagemaal

Lemmer

Klimaatprofessor Pier Vellinga en Cees Buisman, hoogleraar biologische kringlooptechnologie en directeur van Wetsus, delen op maandag 2 februari hun kennis over water en watertechnologie. In het bezoekerscentrum van het Woudagemaal te Lemmer organiseert de PvdA een bijeenkomst voor alle Friese sociaaldemocraten. Dit uiteraard met het oog op de aanstaande gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân op 18 maart.

Ingrijpende beslissingen

Onder de aanwezigen zijn PvdA’ers uit alle geledingen van de partij: raadsleden, Statenleden, Wetterskipsleden en Kamerleden. Henni van Asten, Statenlid en lijsttrekker voor Wetterskip Fryslân, vindt dat erg belangrijk. ,,De komende jaren moeten we allemaal ingrijpende beslissingen nemen over water. Voor onze veiligheid, om genoeg schoon water en drinkwater te hebben en voor de recreatie. Alleen als overheden heel goed samenwerken, kunnen we nieuwe technologieën een kans geven, duurzaam zijn en dit alles ook nog betaalbaar houden. Daarnaast zouden we de PvdA niet zijn als we niet opkomen voor werkgelegenheid en mensen met een smalle beurs.”

Workshops

Naast lezingen van hoogleraren Vellinga en Buisman wordt er een viertal workshops georganiseerd, waarin de deelnemers kennis kunnen nemen van de praktijk. Zo wordt er bijvoorbeeld ingegaan op de betekenis van het nieuwe Deltaprogramma voor de inwoners van Fryslân en wordt besproken hoe men praktisch en innovatief samenwerkt in het traject van kraan, naar wc en waterzuivering. Verder gaat men in op de relatie tussen waterkwaliteit en landbouw en wordt de vraag hoe een dorp een groot(s) plan als Holwerd aan Zee (waar)maakt behandeld.

Auteur

Redactie Weekbladen