Gemeente wil chronisch zieken 50 euro geven

LEMMER

De gemeente De Fryske Marren wil mensen met een chronische ziekte of handicap 50 euro geven omdat zij vaak hoge kosten hebben. Voorheen was er een regeling Compensatie Eigen Riscio en Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, maar die heeft de rijksoverheid afgeschaft.

Vanaf 2014 kon de gemeente daarom eigen beleid maken voor die groep mensen. Dinsdag wordt door de raad beslist of inwoners met een laag inkomen die voorheen door het CAK werden gecompenseerd nu 50 euro krijgen. De gemeenteraad heeft daarvoor 200.000 euro beschikbaar gesteld. Hoe mensen in aanmerking komen wordt later dan bekend gemaakt, maar eerst moet de gemeenteraad met het voorstel instemmen. Het CAK heeft in 2014 de uitkeringen nog uitgekeerd, over het jaar 2013. Het CAK heeft mensen die een uitkering kregen wel gevraagd om een antwoordkaart in te vullen zodat hun gegevens aan de gemeente konden worden verstrekt.

Auteur

Meintje Haringsma