Kamervragen over leerlingenvervoer

SP

er Siderius heeft aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen gesteld over het leerlingenvervoer in De Fryske Marren. Siderius vraagt daarin of de staatssecretaris het wenselijk  acht dat de gemeente De Fryske Marren het individuele leerlingenvervoer - voor leerlingen met (ernstige) beperkingen of gedragsproblemen die naar het speciaal onderwijs gaan - afschaft en hen laat verzamelen op centrale opstappunten alwaar zij in grote groepen naar school worden vervoerd? Ook wil hij erkenning voor het feit dat er leerlingen zijn die - vanwege teveel prikkels, het niet om kunnen gaan met onverwachte situaties of zich niet handhaafbaar zijn in grote groepen leerlingen - nadelige gevolgen ondervinden van groepsvervoer via centrale opstappunten en juist baat hebben bij individueel vervoer naar school. In dat geval wil hij dat de staatssecretaris maatregelen gaat nemen zodat deze leerlingen weer individueel (of in kleine groepen) naar school worden vervoerd.

 

Netjes nakomen van taken

Ook vraagt Siderius of de staatssecretaris het gewoon netje nakomen vindt van de taken van de De Fryske Marren. Verder wil hij weten hoe hij het vindt dat de ouders pas kort voor het zomerreces over de veranderingen zijn geïnformeerd waardoor bezwaren pas afgehandeld worden terwijl het nieuwe schooljaar dan alweer begonnen is. Ook vraagt hij om maatregelen voor leerlingen met een (ernstige) beperking of gedragsproblemen.

Auteur

Meintje Haringsma