NCPN wil dat gemeente weer zelf sociale woningen bezit

LEMMER/BALK

De NCPN in de gemeente De Fryske Marren vindt dat de gemeente weer zelf huizen moet hebben in de sociale huursector. Ze wil dit daarom bespreekbaar maken binnen de gemeenteraad.

  Rinze Visser van de NCPN:'  Nog steeds is er een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit heeft eerder ook de Gemeenteraad ertoe gebracht een door de NCPN ingediende motie over dit onderwerp unaniem aan te nemen. Door de ernstige situatie in delen van de wereld zal het aantal vluchtelingen toenemen. Het besluit tot vestiging van een AZC in onze gemeente is daar ook een gevolg van. Zeker een deel van de asielaanvragers zal later ook voor een sociale huurwoning in aanmerking moeten komen. Dit, opgeteld bij de al bestaande lange wachttijden voor een sociale huurwoning bij de eigen bevolking, mag voldoende aanleiding zijn om op korte termijn maatregelen te nemen. Om in de dringende woningbehoefte te voorzien, maar ook om spanningen rondom woningschaarste te voorkomen.' Op het gebied van sociale woningbouw en bezit hebben gemeenten zich teruggetrokken en zijn het vooral wooncorporaties die sociale woningbouw en bezit in stand moeten houden. Omdat marktwerking een steeds grotere rol speelt en ook door regeringsmaatregelen is het voor wooncorporaties steeds moeilijker om ambities in dezen waar te maken. Naar de mening van de NCPN is het nu de tijd om sociale woningbouw en sociaal woningbezit door en van de gemeente zelf bespreekbaar te maken en op de agenda te plaatsen. Ik wil graag weten wat het college van burgemeester en wethouders daar van vindt.

Auteur

Meintje Haringsma