IJsselmeer krijgt buffer van 20 centimeter in waterpeil voor zoetwatertoevoer

BALK

Het IJsselmeer krijgt een buffer van 20 centimeter in het waterpeil. Hieruit kunnen de omliggende regio's putten voor zoetwater.

Nederland heeft dankzij zijn ligging relatief veel zoetwater, maar ook hier kunnen in droge perioden tekorten ontstaan. Deze week ondertekenden minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), regionale bestuurders en andere partijen concrete afspraken om samen de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn veilig te stellen. Na het vorig jaar gepresenteerde Deltaprogramma kunnen de regio’s nu daadwerkelijk aan de slag met de verschillende zoetwatermaatregelen. Voor de verschillende maatregelen komt € 150 miljoen beschikbaar uit het Deltafonds.

Levensbelang

“Zoetwater is van levensbelang voor de economie en leefbaarheid van ons land. 17 procent van ons bruto nationaal product wordt verdiend met zoetwater. Water is van ons allemaal en ik ben blij met de voortvarende wijze waarop bestuurders, bedrijfsleven en andere partijen in de regio’s met ons samenwerken. Ik bespeur bij iedereen veel energie om de plannen uit te voeren”, aldus minister Schultz.

Zoetwatervoorraden

De uitdagingen op gebied van zoetwater verschillen per regio, en dus zijn de gemaakte afspraken maatwerk. Naast het flexibele waterpeil in het IJsselmeergebied gaat het Rivierengebied bijvoorbeeld de fruitteelt efficiënter beregenen. Ook wordt de capaciteit van verschillende watergangen, zoals de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, Oude- en Leidsche Rijn en Noordervaart, uitgebreid. Bij de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland is wateraanvoer beperkt mogelijk, omdat deze regio’s afhankelijk zijn van regenval. In deze gebieden wordt ingezet op zuinig omgaan met en het beter vasthouden van beschikbaar water door bijvoorbeeld beekherstel en peilgestuurde drainage. Daarnaast worden er in Zeeland zoetwatervoorraden in de bodem aangelegd waaruit 's zomers water kan worden onttrokken. Het totaal aan investeringen voor de maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater bedraagt € 365 miljoen voor de periode 2015 tot 2021. Hiervan komt € 150 miljoen uit het Deltafonds. De verschillende regio’s zorgen voor het overige deel van de financiering.

Auteur

Meintje Haringsma