Regio Zuidwest Friesland minst aantal schoolverlaters van Nederland

Balk

Zuidwest Friesland - Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuidwest Friesland is de afgelopen jaren fors gedaald. In Zuidwest Friesland waren het afgelopen schooljaar 171 scholieren die zonder diploma van school kwamen (1.3 %). Het laagste percentage landelijk. Trotse wethouder Onderwijs Gea Akkerman heeft vanmiddag een nieuw convenant met het onderwijs getekend: “Dat we landelijk het beste resultaat hebben is echt fantastisch. Dit willen we natuurlijk zo houden en nog verder omlaag brengen. Daarom gaan we nog een jaar verder met de samenwerking met het onderwijs om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen”.

De gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel en De Fryske Marren werken hierin samen met Passend Onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatie functie (RMC). Ze werken samen op een aantal thema’s, zoals het begeleiden van ongediplomeerde jongeren bij de overstap van vo naar mbo niveau 1, de rebound in Leeuwarden voor overbelaste jongeren en bij het kiezen van een passende studie (project Kansrijk Kiezen). Deze samenwerking liep afgelopen schooljaar af, maar is nu met één jaar verlengd.

Met een diploma van school

Doel van het project is dat er zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie de arbeidsmarkt opgaan. Een startkwalificatie is een havo- of vwo diploma of minimaal een mbo-diploma niveau 2. Van de jongeren mét een startkwalificatie heeft na één jaar 72% een baan, van de jongeren zonder startkwalificatie is dat 42%. Scholen die meedoen aan dit project zijn: ROC Friese Poort, ROC Friesland College, RSG,  CVO Zuidwest Friesland,  AOC Nordwin College en Samenwerkingsverband Foltura.

Auteur

Meintje Haringsma