Jongeren met afstand tot arbeidsmarkt putten zelfvertrouwen uit behalen startkwalificatie

KOUDUM

Vijftien Friese jongeren die vorig jaar nog een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, namen vorige week op het Friesland College hun welverdiende mbo-diploma in ontvangst. Onder hen ook Ceder Leenstra, een oud inwoner van Koudum.

Extra gelden vanuit het ESF (Europees Sociaal Fonds) maakten het voor hen - in leeftijd variërend van 18 tot 30 jaar - mogelijk om binnen een jaar een startkwalificatie te halen. Ze zijn allen nu opgeleid en gediplomeerd als facilitair dienstverlener. Het projectteam, waarin onder meer zitting hadden de gemeente Leeuwarden en het UWV, koos voor de opleiding Facilitair medewerker van het Friesland College vanwege het brede karakter en mate van geschiktheid ervan voor deze specifieke doelgroep. Streven was om te starten met een groep van zestien studenten: uiteindelijk werden het twee groepen met in totaal 32 deelnemers. Zeven studenten doen later dit jaar hun examen, negen zijn om uiteenlopende redenen gestopt met hun opleiding.

Aanvullende activiteiten

Naast het reguliere opleidingsprogrammanamen de studenten ook deel aan aanvullende activiteiten. Zo hebben drie facilitair medewerkers in-de-dop buitenlandstage gedaan op Malta, won een tweetal studenten de wedstrijd ‘Green Canteen’ bij Middelbare Hotelschool Friesland en hebben alle studenten UWV-speeddates op de Friesland College-campus gefaciliteerd. Qadir Gahfuri (Buitenpost, 29) is een van de vijftien afgestudeerden. Hij vond het werken met mensen het mooiste aan de opleiding. Dermate mooi dat hij zijn opleiding een vervolg heeft gegeven: hij studeert nu Maatschappelijke dienstverlening, ook bij het Friesland College. “In 2010 kwam ik uit Afghanistan naar Nederland. Ik wil nu graag iets doen in de jeugdzorg, of - als dat niet lukt - met vluchtelingen werken. Ik ben zelf ook vluchteling geweest en heb veel hulp gekregen. Met deze opleidingen kan ik iets terugdoen.” Studiegenoot Petra Hommema (Franeker, 22) leert ook verder op het Friesland College. “Voor deze opleiding liep ik stage in de facilitaire dienst op een middelbare school. Daar werd ik bevestigd in mijn wens om met kinderen te werken en weet nu zeker dat ik de kraamzorg in wil. Om dat te kunnen doen, volg ik eerst de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang voor volwassenen. Dat past beter bij me, ook al omdat ik een volwassenenopleiding beter kan combineren met mijn moederschap.”

Neus de goede kant op

Bart Steenbakkers is een van de Friesland College-docenten van Qadir en Petra. In het begin was het wel even wennen voor hem, deze doelgroep. “Sommige deelnemers kwamen opdagen met het gevoel van ‘ik moet weer’, anderen kwamen wel heel graag. Mooi om te zien dat we hen in de loop van het traject, met de nodige ups en downs, toch allemaal met de neus de goede kant op kregen. Doelgerichtheid was het credo en daarnaast motiveerden we hen door extra coaching.” De meesten gaan het echt wel redden volgens Steenbakkers, maar bij sommigen blijft extra begeleiding nodig, anders zitten ze zo weer thuis op de bank. “Dit project wordt nu eerst geëvalueerd en dan opnieuw bekeken door de betrokken partijen. Wat mij betreft: meteen opnieuw doen, ook al kost het veel tijd en moeite. Maar het heeft echt effect, dat is wel bewezen. Al was het alleen maar omdat de deelnemers nu van zichzelf weten‘dit kan ik, ik heb er talent voor’. Dat helpt hen verder. Doorgaan ermee!”

Auteur

Meintje Haringsma