Omwonenden maken passend plan AZC Houtdyk

BALK

De omwonenden van de locatie Landlust, de plek waar de gemeente een AZC heeft gepland, hebben zelf een alternatief plan gemaakt aan de Houtdyk. De gemeente beweerde altijd dat de opvang van 500 mensen op die plek niet past. De omwonenden zeggen nu dat een heel eigen plan, met daarin de indeling zoals die op Landlust is gepresenteerd wel degelijk past.

De direct omwonenden voelen zich door het gemeentebestuur volledig buitenspel gezet.  Vanaf het begin hebben zij aangegeven dat de vestiging van een AZC op locatie Landlust ongewenst is wat betreft uitzicht, woonplezier, veiligheid en de bedrijfsvoering van de ernaast gelegen melkveehouderij. Vanaf het begin hebben zij echter ook aangegeven een prima alternatieve locatie beschikbaar te kunnen stellen aan de Houtdyk. Door middel van een petitie is door veel inwoners van Balk aangegeven dat zij ook voorstander zijn van dit plan.

Grondruil

Dit plan wordt mogelijk gemaakt door grondruil met de melkveehouderij van de Winter die naast het geplande AZC is gevestigd. 'Het gemeentebestuur wil hier echter niet op ingaan. Een van de argumenten is dat voor de vestiging van een AZC voor 500 bewoners 3 hectare nodig is en deze locatie is slechts 2,75 hectare!' Een aantal van de omwonenden heeft besloten het gemeentebestuur een handje te helpen. Met als uitgangspunt de lay-out van het AZC op locatie Landlust is een indeling gemaakt voor een AZC aan de Houtdyk. 'En wat blijkt: het past perfect! De 0,25 hectare die nog ontbrak is ruimschoots gevonden door de parkeerplaats van de ernaast gelegen ijsbaan erbij te betrekken. Met de voorzitter van de ijsbaan is hierover reeds gesproken. Het waterbassin, zoals is opgenomen in locatie Landlust, ter compensatie van te dempen sloten, is hier niet van toepassing. En voor het geplande voetbalveld kan men terecht aan de overkant van de weg bij Sportvereniging Balk, waardoor ook het integratieproces nog een extra impuls krijgt.'

Uitbreidingsplan Wikelerdyk

Voorts stellen de omwonenden voor het uitbreidingsplan voor woningen aan de Wikelerdyk snel weer nieuw leven in te blazen. 'Naast de behoefte die er is onder de eigen bevolking kunnen hier dan ook asielzoekers, die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden gehuisvest. Locatie Landlust behoudt dan haar oorspronkelijke functie als zichtlocatie.' De omwonenden moedigen het gemeentebestuuraan terug te komen op het genomen besluit voor een AZC op locatie Landlust en het denk- en rekenwerk te starten voor een AZC aan deHoutdyk. De tekening hebben ze al klaar en die kan zo overgenomen worden.

Auteur

Meintje Haringsma