Damclub Lyts Begjin wint van Follega

BALK

Damclub Balk heeft haar eerste competitiewedstrijd tegen Follega gewonnen. Na een zeer spannende strijd werd de eindstand 8 tegen 6.

De persoonlijke prestaties waren als volgt waarbij de als eerstgenoemde spelers van Balk zijn. 1. F. Verhoeff – J. Bangma 2-0, 2. J.G. Vogelzang – P. Bangma 1-1, 3. J. Hoekstra – W. Steenbeek 1-1, 4. S. Berkepas – K. Steenbeek 2-0, 5. S. Boersma – U. Groen 1-1, 6. S. Brandenburg – A. Hartstra 1-1, 7. J. Folkerts –P. de Haan 0-2.

Tweede klasse

In de tweede klasse werden de volgende partijen gespeeld. Jan van Berkum was te sterk voor Kobus Engelsma en kon 2 punten bijschrijven. Ook Fokke Mast deed goede zaken om van Wim Hospes te winnen. Willem Folkerts en Johannes Smits waren aan elkaar gewaagd en speelden remise Piet Nagelhout en Dirk Louwerman speelden eveneens remise. Leo en Piet Nagelhout hadden thuis een partij gespeeld en deze eindigde in een puntendeling.

Auteur

Meintje Haringsma