Bijzondere kerkdienst met Duitse voorganger

WORKUM

Op 25 oktober is er een bijzondere kerkdienst om 9.30 uur in de St. Gertrudiuskerk, Merk 5 te Workum.  Voorganger is dominee Siek Postma uit Jennelt in Duitsland.

Het Kamerkoor Collegium uit Utrecht onder leiding van  dirigent Lodewijk van Ree verleent medewerking. Organist mevr. C. Hofman – Heida de zal gemeentezang begeleiden.

Auteur

Meintje Haringsma