Onderzoek naar belang milieustraat Balk

BALK

 Plaatselijk Belang Balk Vooruit wil inzicht krijgen of een milieustraat in Balk als belangrijk wordt gezien. Daarom is op hun website www.balkvooruit.nl een poll over de dit onderwerp. De uitkomst van de poll zal met de gemeente besproken worden.

Afgelopen zomer werd bekend dat gemeente de Fryske Marren het terrein op Eigen Haard waar de buitendienst en de milieustraat gevestigd zijn te verkopen aan AVK plastics B.V. Het bedrijf wilde graag uitbreiden en de gemeente wilde graag de buitendienst locaties samenvoegen.

Twee locaties

In het huisvestingsplan voor de buitendienst is gekozen om twee locaties te hebben in de gemeente. Eén locatie is in Joure. Voor de andere locatie wordt ruimte gezocht in de omgeving van Lemmer. Het terrein in Balk is daarvoor ongeschikt en komt dan ook als gemeentewerf over enkele jaren te vervallen. Totdat er een nieuw milieuterrein en gemeentewerf is, wordt een deel van het terrein in Balk nog gewoon gebruikt als milieuterrein en gemeentewerf. Dat is afgesproken met AVK Plastics. Voor de definitieve locatie van het toekomstige milieuterrein en gemeentewerf in het zuiden van de gemeente wordt nog onderzoek gedaan.  

Auteur

Meintje Haringsma