Weromsjen yn Gaasterlân (238)

BALK

Jubileum Jongsma 1915-2015. In 100 jaar is er veel veranderd. De komende 5 afleveringen passeren de vijf panden waar de familie Jongsma handel dreef, en in vier nu nog actief is, de revue. Hendrik Jongsma (1886-1964) werkt als centrifugist op de zuivelfabriek te Harich. Hij krijgt daar ontslag en begint in 1915 met zijn vrouw Duttje Stegenga een galanteriezaak aan de Harichsterzijde in Balk. Amper 8 m2 groot. Nu is dit van Swinderenstraat 30, Het Geschenkenhuis.

Dit pand, uiterst links op de foto, was in 1832 in het bezit van goud- en zilversmid Halbe Hanzes Drijfhout. Het is altijd een winkelpand geweest. Kleermaker Heinrich Niehaus oftewel Hendrik Nieuwenhuis vestigt zich hier rond 1830. Daarna winkelier Jan Jans de Vries, gevolgd door winkelier Hendrik Jeltes de Jong. In 1874 Gerrit Hanzes van der Veer, in 1891 voortgezet door zijn vrouw Trijntje Martens van der Goot. Zij emigreert in 1915 naar de Verenigde Staten. Het pand wordt verkocht aan Hendrik Jongsma. Op zaterdag 7 november kunt u terecht bij de meubelafdeling van de firma Jongsma (van Swinderenstraat 20) voor een tentoonstelling over 100 jaar Jongsma in Balk. Foto: collectie Berend Bakker, tekst: Johan Groenewoud reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327

Auteur

Meintje Haringsma