Buurtzorg na 5 jaar met drie teams

GAASTERLAND

Op 1 november 2010 waagden vijfwijkverpleegkundigen de sprong met het starten van Buurtzorg Gaasterland. Het team was er: nu de cliënten nog. 'We wilden hen kwalitatief goede zorg bieden die afgestemd was op ieders specifieke situatie. Een uitgangspunt hierbij was en is, om met een beperkt aantal medewerkers de volledige zorg te verlenen bij iemand thuis. Niet een prikzuster, een kousenzuster,een waszuster en een regelzuster. Nee, alles in één persoon.Een ander uitgangspunt is dat wat we doen gericht is op het ondersteunen en stimuleren van een zo zelfstandig mogelijk leven in de thuissituatie.'

Nu zijn er 3 teams in Gaasterland die allemaal gehuisvest zijn op de Bogermanstraat 7 in Balk. De teams zijn zelfsturend en staan voor zorg voor hun cliënten en diens naasten. 'We streven hierbij naar intensieve samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere hulpverleners.'

Activiteiten

'Naast ons werk in de buurt, proberen we ook activiteiten te ontplooien om mensen met elkaar in contact te laten komen. Buurtzorg Nederland stimuleert Preventieprojecten. Daar is ook uit voortgekomen dat wij samenwerken met het Sociaal Cultureel Centrum ‘t Haske. Elke dinsdagochtend kan iedereen vrijblijvend binnenlopen voor koffie, thee en gezelligheid. En één keer per maand organiseert Buurtzorg een themaochtend: informatief, muzikaal, reisverslagen; onderwerpen van heel verschillende aard zijn de afgelopen 3 jaar al langs gekomen.Hopelijk kunnen we ook in de toekomst velen blijven begroeten want iedereen is welkom.'  

Wandelclub

Verder is in Balk is de Wandelclub ‘In bocht om’ gestart. Elke donderdagmorgen om kwart over tien gaat een groep te voet, maar met rollators en stokken, ‘een bocht om’. Gezelligheid en de wind door de haren doen wonderen. Daarna een bakje koffie en thee rond de grote tafel bij de Buurtzorg. Buurtzorg wil dit mogelijk ook uitrollen naar andere dorpen.

Duofiets

Dankzij vereniging het Groene Kruis is ook een duofiets aangeschaft. Met de hulp van familie, vrijwilligers en de hulp van de trapondersteuning, is fietsen op de duofiets een populaire activiteit. 'Terwijl wij ons 5 jarig bestaan vieren, viert de Stichting Buurtzorg Nederland met Jos de Blok als directeur dat zij voor de vijfde keer op rij ‘Werkgever van het jaar’ geworden is.'

Auteur

Meintje Haringsma