Geale Stoker opnieuw sneldamkampioen bij Damclub Lyts Begjin

BALK

Het door de damclub Balk georganiseerde sneldamkampioenschap van voorheen Gaasterlan-Sleat werd voor de tweede keer in successie gewonnen door Geale Stoker uit Woudsend. Tot de voorlaatste ronde had Gert Baukema uit Oudemirdum de beste papieren, maar door in de laatste ronde te verliezen van Jacob Folkertsma uit Oudemirdum werd Stoker uiteindelijk kampioen.

Hoofdklasse

Er hadden zich 36 dammers  voor dit evenement opgegeven. In de hoofdklasse waren slechts 7 deelnemers, zodat de nummer 1 tevens kampioen was. Er werd fel om de punten gestreden en was tot het einde toe spannend wie winnaar zou worden. Ook in de andere klassen was de spanning soms te snijden. De prijswinnaars kregen een rollade.

Uitslagen

In de hoofdklasse werd dus Geale Stoker eerste en tevens kampioen, tweede werd Gert Baukema en derde Igge van der Veer uit Sondel. In de eerste klasse A werd Age Smink uit Oudemirdum eerste, Egge Reinsma uit Nijemirdum legde beslag op de tweede prijs en Age Schilstra uit Wijckel ging met de derde prijs aan de haal. In de eerste klasse B was H. Andringa uit Offingawier veel ter sterk. Hij won alle partijen en werd dus onbedreigd eerste. Dooitze Waliinga uit Oudemirdum werd goede tweede en P.de Vries uit Wijckel werd derde.

Tweede klasse

In de tweede klasse A werd Leffert Walinga uit Sondel eerste, gevolgd door Harmen Feenstra uit Balk als tweede en Johannes Smits uit Balk werd hier derde. In de tweede klasse B was Sjoerd Wildschut de sterkste en legde beslag op de eerste prijs, tweede werd Willem Folkerts uit Wijckel en Kobus Engelsma uit Balk werd derde. Na afloop werden nog 6 rollades verloot, die door een drietal spelers van Balk beschikbaar werden gesteld.

Auteur

Meintje Haringsma