Cursus Luisteren naar Gods stem in Hemelum

Balk

Hemelum In het dorpshuis De Begine aan de Buorren 27 in Hemelum is in november een cursus Luisteren naar Gods stem. In de cursus leren mensen volgens het persbericht hoe zij de stem van de Goede Herder leren kennen. 'In deze cursus oefenen we ons in het richten op God en het herkennen van zijn stem. Met eenvoudige oefeningen helpen we elkaar om de Bijbel te lezen met in het achterhoofd de vraag: ‘Wat wil God in dit Bijbelgedeelte tegen mij persoonlijk zeggen'. Hij wil immers niets liever dan communiceren met ons, zodat ons leven tot zijn doel komt: “God liefhebben en de naaste als onszelf”.

De cursus

De cursus bestaat uit drie avonden. Er zijn alleen onkosten voor een boekje + de koffie. Inschrijving is gewenst maar niet noodzakelijk. Mensen kunnen ook gewoon op de eerste avond komen en zich aanmelden. Wie niet alle avonden kan, mag ook 1 of 2 avonden komen. De cursus begint op dinsdag 10 november 2015 om 19.30 uur . De tweede avond is op 17 november en de derde avond op 24 november. Opgave en informatie: Pastor Reijer Pasterkamp (Voorganger PKN Gemeente te Hemelum)  per e-mail email: rpasterkamp@hetnet.nl, of telefoon 06-50517560

Auteur

Meintje Haringsma