Politie controleert op motorcrossers in bossen

OUDEMIRDUM / RIJS

De komende periode controleert de politie vaker in de natuurgebieden op overlast door motorcrossers.

Tegen overtreders wordt proces-verbaal opgemaakt. Het afgelopen jaar zijn veel meldingen binnengekomen van overlast door motorcrossers in natuurgebieden. Het crossen op land en in de bossen is strafbaar. De overlast wordt onder andere veroorzaakt in het Jolderenbos, Lycklamabos, Starnumanbos, Roekebos, Rijsterbos en op een weiland aan de Dollen te Oudemirdum. Het gaat om geluidsoverlast, het vernielen van bospaden, het veroorzaken van gevaarlijke situaties en het verstoren van de leefomgeving van mens en dier. De politie, de gemeente en de natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea zijn met melders en veroorzakers in gesprek gegaan om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dit heeft helaas niet geleid tot verbetering. Momenteel neemt de overlast weer toe. Dat betekent dat er de komende periode vaker wordt gecontroleerd en de overtreders zullen worden bekeurd. Voor de mensen die overlast ervaren: meld het bij de politie via 0900-8844 zodat deze zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen. Hierbij zijn het doorgeven van kentekens en / of identiteit bestuurders crossmotoren een pre. Wil jij als illegale motorcrosser een bekeuring voorkomen? Ga dan naar Joure en Rutten; daar zijn twee crossbanen waar het is toegestaan om te crossen met motoren.

Auteur

Brenda van Olphen