Reactie op AZC: 'Het leven is beweging, verandering'

BALK

in reactie op de oproep van de Balkster Courant om ook eens positief nieuws te laten horen over het AZC reageerde de Harichster Petra van Rijn. Ze schrijft:'Hoe doen we dat, goed omgaan met de grote groep vluchtelingen die naar Balk komen?

Er wordt nu in 2015 iets van ons allen gevraagd waar we voorheen in ons leven niet mee te maken hebben gehad. Wat er nu gebeurt is echter geen toeval. Ik denk, dat dit vanuit een hoger geestelijk bewustzijn, een hoger Zijn, wordt aangestuurd en wel met een bepaalde bedoeling. Wij kunnen dit met onze beperkte menselijke geest niet goed bevatten. Er zit mijns inziens een goddelijke bedoeling achter dit wereldplan.'  

Rudolf Steiner

Volgens haar heeft Rudolf Steiner, onder andere de grondlegger van de antroposofie en het Vrije Schoolonderwijs) in het begin van de vorige eeuw al veel over gezegd. Hij heeft al voorspeld dat er een vermenging van rassen zal gaan plaats vinden en waarom dat zo zal zijn. 'Het is de bedoeling, dat wij wereldburgers worden, dat alle volkeren en rassen leren om vanuit het hart in vrede met elkaar samen te leven. Zowaar geen gemakkelijke opgave, maar als het blijkbaar zo moet gaan, laten we het dan met elkaar zo goed mogelijk handen en voeten geven. Deze mensen die het nu zo moeilijk hebben op de allereerste plaats vanuit ons hart laten voelen : jullie zijn welkom, jullie zijn goed zoals jullie zijn en we willen jullie helpen. Deze mensen zullen dat heel erg waarderen en zich hopelijk langzamerhand een beetje thuis kunnen gaan voelen. Deze mensen komen niet alleen wat halen, ze komen ook wat brengen.' Van Rijn schrijft verder:'Een oud gezegde is, wie goed doet, goed ontmoet. Naast alle verharding gebeuren er ook veel mooie dingen in ons land met betrekking tot de vluchtelingen. Een mooi voorbeeld vind ik Nijmegen waar een inzamelingsactie is gehouden van muziekinstrumenten voor de kinderen die daar in de opvang zitten. Veel mensen zetten zich ook in om de opvang van de vluchtelingen mogelijk te maken. Dat zal niet voor iedereen weggelegd zijn, maar dan kun je misschien iets doen met meditatie of gebed, of je anderszins positief opstellen. En dit ook laten horen als je met andere mensen bij elkaar bent. Ook naar onze eigen kinderen toe is dat van wezenlijk belang.'  

Auteur

Meintje Haringsma