Nijemirdummer dammers winnen van Koudum

NIJEMIRDUM

Maandag werd in Nijemirdum voor de bondscompetitie een nipte overwinning geboekt tegen de dammers uit Koudum met de volgende persoonlijke resultaten.

1 G. Baukema - J. Kampen 1-1 2 I.v.d.Veer - J.de Jong 2-0 3 J.v.d.Goot - S. v.d.Wal 2-0 4 A. Batteram - Sj. Huitema 1-1 5 P. Akkerman - J. Vogelzang 0-2 6 E. Reinsma - T.Pietersma 1-1 7 G. Otter - G. Bootsma 1-1 8 P.v.d.Wal - H. Smid 0-2 9 B. Pietersma - A. Mous 1-1 10 H.de Vries - Joh. de Jong 2-0 Einduitslag ,een 11 tegen 9 overwinning voor de thuisclub die pas in de laatste partij door Boake Pietersma over de streep werd getrokken. In de tweede klas speelden Andries Roskam en Meine Pietersma remise en won Lucas Hoogkamp van Henk Bokma.

Auteur

Meintje Haringsma