Veel variatie op muzikale middag in Balk

BALK

Zondagmiddag 15 november organiseert Sjongkoar EigenWize uit Nijemirdum een muzikale middag in de Paadwizer, Siemen de Jongstrjitte 2 in Balk. Het is de bedoeling om op deze manier een podium te bieden aan een aantal koren, muziekgroepen en instrumentalisten uit de regio. Ieder van hen laat een paar nummers uit eigen repertoire horen. Daarmee wordt veel variatie geboden aan genres en vertolkingen en voor de bezoekers een unieke gelegenheid om dit te beluisteren en mee te maken.

Wie doen er mee?

De medewerkenden zijn: De “Sjongers fan ’t Spitael” uit Harich, “Net seure mar sjonge” uit Warns, Kinderkoor “Prelude” uit Nijemirdum, “Vocal Roses” uit Oudemirdum. Aaltje de Boer en Roelie Veen zijn de instrumentalisten en zij komen evenals, Sjongkoar EigenWize uit Nijemirdum. Het begint om 15.00 uur. De entree is € 3.00 voor volwassenen en voor kinderen tot 12 jaar € 1.00 en dat is inclusief een consumptie.

Auteur

Meintje Haringsma