Nog beter leren zingen met Harm van Zuiden

BALK

Na het succes in 2014 organiseert Muziek aan de Luts in samenwerking met muziekdocent en dirigent Harm van Zuiden

ook dit jaar weer een basiscursus Koorscholing. Bij veel koren is op de repetitieavonden tijdens het inzingen aandacht voor toonvorming en ademhaling, zanghouding en dergelijke. In de cursus is er veel meer tijd voor deze zaken. In 10 lessen komen veel elementaire elementen van zingen en voor al ook samen zingen aan de orde. De theorie wordt direct in praktijk gebracht en moeten er samen hele leuke opdrachten uitgevoerd . Het enthousiasme van Harm van Zuiden staat er borg voor dat de cursus leerzaam is maar dat het ook elke keer weer een gezellig uur is. De cursus omvat 10 lessen van 60 minuten in de maanden november ,december ,januari en februari .

Lessen

De lessen worden gegeven op maandagavond in de zalen van It Breahûs aan de van Swinderenstraat in Balk. Informatie over de kosten en nadere informatie over de cursus wordt graag gegeven door Johan Heegsma, tel 0514601021 of jentheegsma@live.nl.,meer. informatie is ook te vinden op www.muziekaandeluts.nl.

Auteur

Meintje Haringsma