Provincie opent condoleanceregister voor aanslagen Parijs

LEEUWARDEN

Belangstellenden die hun steun willen uitspreken aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in Parijs, kunnen hiervoor vanaf dinsdagochtend 17 november het condoleanceregister tekenen bij de provincie Fryslân. De provincie biedt het condoleanceregister later aan aan de Franse ambassadeur in Den Haag.

Tekenen

Het condoleanceregister komt te liggen op het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden. Dinsdagochtend om 9.00 uur tekent het college van Gedeputeerde Staten als eerste. Daarna kunnen andere belangstellenden hun medeleven betuigen. Dit kan tot en met komende vrijdag, dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur.

Auteur

Meintje Haringsma