Lezing Jan Venema over maritieme historie Fryslân onder water

HINDELOOPEN

Op 22 november is er in musuem Hindeloopen een lezing van Jan Venema over de maritieme historie van Fryslân onder water. Onze geschiedenis wordt overgedragen door wat er wordt geschreven, verteld, maar ook door wat er wordt gevonden. De lezing Maritieme Historie Fryslân onder water valt onder deze laatste categorie.

Jan Venema, voorzitter van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water, staat garant voor een boeiend verhaal. Tevens vertoont hij een unieke film over een opgraving onder water in de Waddenzee.

Wat bevindt zich onder water in het IJsselmeer?

Gedurende meerdere jaren heeft de werkgroep archiefonderzoek gedaan om de maritieme historie van het IJsselmeer in kaart te brengen. Dit ter voorbereiding van onderzoek onder water. In 1999 werd een eerste duikverkenning uitgevoerd voor het onderzoek naar restanten van het klooster van St.Odulfus bij Stavoren. Er werd gezocht op de locaties die plaatselijk bekend staan als ‘de Steenen’ en ‘’t Kerkhof’. Jan Venema verhaalt deze middag over verrassende en teleurstellende duikonderzoeken, over voorbereiding en uithoudingsvermogen en over interessante resultaten, waardoor de verhalen van de scheepvaart in vroeger tijden boven water komen. Zondag 22 november, 15.00 uur, Museum Hindeloopen.

Auteur

Meintje Haringsma