Reactie op AZC:'We zien de mensheid worstelen op veel vlakken''

BALK

Peter van Duyn zag de reactie van Petra van Rijn over de komst van een AZC en schrijft daarover: 'Petra denkt dat de enorme stroom vluchtelingen waar we nu mee te maken hebben, een diepere geestelijke achtergrond verhullen. Dat het misschien helemaal niet zo toevallig is dat grote bevolkingsgroepen zich nu zo massaal verplaatsen, maar dat alles bepaald wordt door de aansturende bedoeling van een veel groter, noem het goddelijk geheel. Tja, dat zou kunnen, ik geloof dat wel. Er zijn meer bronnen die spreken over een tijd waarin zich grote verplaatsingen van bevolkingsgroepen zullen voordoen ..als teken aan de wand van bepaalde geestelijke gebeurtenissen.

Worstelen

We zien, en niet alleen wat het vluchtelingvraagstuk betreft, de mensheid worstelen op heel veel vlakken van haar bestaan. Alsof er bijna sprake is van een crisissituatie, een drempel waar we op staan en waar we overheen moeten stappen. Crisis ..ja, als je het wel beschouwd is het de pijnlijke worsteling met omstandigheden waarop we niet gelijk een bevredigende oplossing weten. Iedereen die zich in zijn of haar persoonlijke leven wel eens in een soort crisis heeft bevonden, weet ook dat ondanks de pijn en angst, het heel wel mogelijk is dat na deze worsteling een veel evenwichtiger en ontspannen situatie ontstaat, alsof de crisis juist noodzakelijk was om deze nieuwe toestand te creëren.

Komen tot meer eenheid

Is het de volgende stap in de evolutie van de mensheid? Is het de bedoeling dat we komen tot meer eenheid en verdraagzaamheid? Het kan volgens mij niet anders. Deze noodgedwongen confrontatie tussen mensen van totaal verschillende achtergrond en cultuur moet naar mijn mening logischerwijs uiteindelijk wel tot meer begrip en respect en vrede tussen bevolkingsgroepen leiden. Die neiging en goede wil hiertoe zit volgens mij besloten in de aard van de mens. Maar ja, elke grote beweging of verandering zal niet zomaar probleemloos en zonder wrijving plaatsvinden. Het is niet meer dan menselijk dat er zich weerstand voordoet want je kunt nooit zeker weten wat de uiteindelijke consequenties zijn in de toekomst van beslissingen die je nu neemt. De vele vraagstukken die zich voordoen op het gebied van vluchtelingstomen eisen echt het uiterste van mensen. Maar als we nu het diepste wezen van onszelf als leidraad nemen, een hoedanigheid die slechts zoekende is haar goedheid tot uitdrukking te brengen, als we dit weten, is het dan misschien niet net iets makkelijker voorbij de problemen van het moment te kijken en te vertrouwen op die onzekere maar hoogstwaarschijnlijk zich positief ontvouwende toekomst? Dan zal wellicht blijken dat een eensgezinde mensvriendelijke visie zoveel werkzaamheid heeft dat het uit zichzelf een licht werpt op de juiste antwoorden.'  

Auteur

Meintje Haringsma