Diet Sets Bokma van ICEJ in Baken Koudum

KOUDUM

Op 29 november om 19:30 uur komt oud inwoonster van It Heidenskip en vertegenwoordiger van de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) Diet Sets Bokma langs in It Baken in Koudum.

De ICEJ is geen ambassade in die zin dat het een land vertegenwoordigt. Het is echter wel een ambassade omdat het een 'natie' van gelijkgezinde christenen vertegenwoordigt die de Bijbelse betekenis begrijpen van het herstel van Israël. De ICEJ heeft een aantal doelstellingen: vertroosten, onderwijzen, voorbede, zegenen, inzamelen, hulp verlenen, verzoenen en voorlichten. De ICEJ is in meer dan 60 landen vertegenwoordigd door een ICEJ afdeling. Deze afdelingen hebben contacten met hun kerkleiders en bewegingen in hun eigen land. Door het jaar stuurt de ICEJ sprekers over de hele wereld die de belangrijke items aangaande Israël en het Midden-Oosten uitleggen.

Doel

Het belangrijkste doel is om de christelijke steun aan Israël te versterken door leiders, kerken en organisaties te helpen om een effectieve invloed in hun land te krijgen ten behoeve van het Joodse volk. Recepties worden gehouden, waarbij locale Joodse gemeenschappen in contact worden gebracht met Israëlische vertegenwoordigers en christelijke leiders om hun begrip en verzoening te ondersteunen. Eén van de medewerkers die zich hiervoor in zet is Diet Sets Bokma. Opgegroeid in het Heidenkip in het gezin van Siebe Klaas en Wies Bokma kreeg ze de liefde voor de bijbel en het land Israel mee. Nu zet ze zich in voor slachtoffers van de Holocaust, verzoening tussen de verschillende mensen in Israel, het uit andere landen terug brengen van Joden en is werkzaam in de thuiszorg voor hulpbehoevenden. Zij vertelt over de toestand nu in Israel en het werk dat ze daar doet.

Auteur

Meintje Haringsma