Gemeentelijk studiefonds verdwijnt mogelijk

JOURE

Het studiefonds van de gemeente, de Vrouwe C.J. Rengersleen zal geleidelijk worden beëindigd als de gemeenteraad daarmee instemt. Voor het jaar 2015/2016 krijgen dan nog 25 studenten geld uit dit fonds, waaronder jongeren uit Balk, Oudemirdum, Sloten, Wijckel en Sondel. Samen krijgen zij 28.502,50 euro. Er waren overigens 31 aanvragen, maar die andere 5 voldoen niet aan de voorwaarden.

Loting

Omdat er veel tijd gaat zitten in het verwerken van de aanvragen en omdat het fonds dat in 1863 is opgericht steeds minder geld bevat (er kan normaal gesproken 3200 euro worden uitgekeerd, dat is de rente van het bedrag dat er nog staat) willen burgemeester en wethouders het opheffen. Om die reden kunnen dit jaar zoveel studenten een beurs krijgen. Stemt de gemeenteraad niet in, dan wordt geloot en krijgen de studenten 65 procent van de norm. Wordt het wel opgeheven dan krijgen ze bedragen variërend van 370 tot 1620, -- per persoon.

Auteur

Meintje Haringsma