Sytse Bokma en Marrit van der Wal krijgen Klassementsprijs fierljeppen

HINDELOOPEN

Het fierljepseizoen is alweer een tijdje ten einde. Toch werd er afgelopen week nog een

klein fierljepfeestje gevierd tijdens de officiële uitreiking van de klassementsprijzen 2015. Kunstschilder Gosse Koopmans uit Eastermar schilderde, dit keer in It Heidenskip, een treffend fierljeptafereel. Sjouke Tuinier, voorzitter College van Bestuur van hoofdsponsor ROC Friese Poort, reikte de fierljepschilderijen uit aan de klassementswinnaars van 2015. Bij de junioren werd  Sytse Bokma uit Hindeloopen beloond. Bij de vrouwen was de prijs voor Marrit van der Wal uit It Heidenskip Jonges: Jarich Wijnstra uit Tzum Foto Martin de Jong: Klassementswinnaars van links naar rechts Sytse Bokma, Oane Galama, Jarich Wijnstra, Sjouke Tuinier (Voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort) Marrit van der Wal en Maureen Poiesz.

Auteur

Meintje Haringsma