Talentenbank voor bestuur WHI

BALK

De leden van de winkeliersvereniging WHI uit Balk zal een talentenbank gaan opzetten om er voor te zorgen dat de vereniging kan blijven voortbestaan. Nu is er een bestuurscrisis en hebben zich geen mensen vrijwillig gemeld voor de diverse vacatures. In deze talentenbank worden de leden van de vereniging opgenomen. Zij kunnen aangeven welke functie ze willen bekleden. Het bestuur bepaalt vervolgens wie er benoemd wordt.

Ook personeel kan bestuurslid worden

Naast leden van de WHI kunnen ook personeelsleden van een lid van de vereniging een bestuursfunctie bekleden. De talentenbank wordt door het bestuur jaarlijks aangepast of aangevuld. Of de vergadering akkoord is met deze nieuwe bepaling zal volgende week in de Balkster Courant bekend worden gemaakt. De vergadering is namelijk op de woensdagavond gehouden, maar toen was de krant al gedrukt.

Auteur

Meintje Haringsma