Een burgemeester moet een mensenmens zijn

Joure

Vanaf de start van De Fryske Marren in januari 2014 is burgemeester Arie Aalberts waarnemend burgemeester geweest.

Afgelopen maand nam hij afscheid. "Ik kan met veel genoegen terugkijken op de afgelopen periode. Het is een voorrecht dat ik dit ambt heb mogen vervullen." Meeste indruk Wat burgemeester Aalberts het meest is bijgebleven van zijn bestuursperiode zijn in de eerste plaats de ernstige incidenten: "Gebeurtenissen die veel leed veroorzaakten bij mensen hebben het meest indruk op mij gemaakt. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de dodelijke ongevallen, het incident in Sint Nicolaasga, een zware brand, het meisje dat van de uitkijktoren viel en afgelopen week de zelfmoord van een jong meisje. Dit zijn ingrijpende gebeurtenissen. Ik heb dan ook veel respect voor onze politie- en brandweermensen die als eerste ter plekke zijn. Ook op politiek gebied gebeurt er in een gemeente van alles. Soms zijn het leuke zaken, soms vervelende, maar dat gaat dan weer voorbij en dan spelen er weer nieuwe dingen. Dat is toch anders dan menselijk leed." Hoogtepunten "Maar daarnaast zijn er ook de mooie warme momenten. Ik ben kortgeleden op bezoek geweest bij een 100-jarige en bij mensen die zestig jaar getrouwd waren. Ze zeggen wel eens dat er veel wordt gemopperd maar ik tref vaak veel dankbare mensen. We hebben een prachtige gemeente. Er worden enorm veel evenementen georganiseerd waar mensen plezier aan beleven. Het Jouster skûtsje werd dit jaar voor de eerste keer kampioen en Langweer en Lemmer deden ook leuk mee. Een ander bijzonder moment was de opening van de Brede School in Joure door koningin Maxima. De contacten met de bevolking heb ik ook als plezierig ervaren. Irritaties wegnemen en naar een oplossing zoeken, een burgemeester moet een mensenmens zijn." De Fryske Marren De taak van waarnemend burgemeester Aalberts was het degelijk aanleggen van het fundament van de nieuwe gemeente. "En dat staat redelijk goed," vindt Aalberts. "De Fryske Marren een eigen gezicht geven, daar hebben we met elkaar, het college van B&W ondersteund door 400 ambtenaren, aan gewerkt. Wat is het mooi om leiding te geven aan het opbouwen van een organisatie en daarbij plezierig samen te werken. De gemeente is financieel op orde en ook op de andere gebieden is het goed voor elkaar. De Fryske Marren heeft een strategische ligging en mooie natuurgebieden. Het Prinses Margriet kanaal, de belangrijkste hoofdvaarweg van Fryslân en het bedrijventerrein Industriehaven rondom Lemmer zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling van onze gemeente. Als het knooppunt Joure straks vernieuwd is, zal dit een verkeerspunt zijn waar een aantal belangrijke ontsluitingswegen bij elkaar komen. Dit zijn een paar voorbeelden die de gemeente De Fryske Marren een krachtige positie geven om mede de economie van Fryslân te dragen." Afscheid Tijdens de laatste raadsvergadering onder zijn voorzitterschap op woensdag 25 november 2015 en bij de afscheidsreceptie in partycentrum 't Haske een dag later was er veel waardering voor het werk dat burgemeester Aalberts de afgelopen twee jaar voor de fusiegemeente De Fryske Marren heeft verricht. Gea de Jong-Oud

Auteur

Brenda van Olphen