Fryske Marren Vitaal gaat cliëntondersteuning bieden

Joure

Fryske Marren Vitaal gaat cliëntondersteuning aanbieden. Gemeente De Fryske Marren heeft dit initiatief van de ouderenbonden mede mogelijk gemaakt.

Senioren die door een beperking aangewezen zijn op hulp, kunnen een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. ,,In onze gemeente krijgt de hulpvrager bezoek van het Sociaal Wijkteam’’, vertelt Theo Huisman, adviseur bij Fryske Marren Vitaal. ,,De aanvrager en het wijkteam gaan na hulp gevraagd wordt en wat met behulp van de mantelzorger, buren of familie opgelost kan worden. De aanvrager heeft hierbij volgens de wet recht op ondersteuning, de cliëntondersteuning. Dit kan een familielid zijn of een bekende maar ook een opgeleide cliëntondersteuner van Fryske Marren Vitaal. De hulpvrager zit altijd in een ongelijke positie. De cliënt is vaak te bescheiden met de hulpvraag en heeft niet de kennis over subsidies of andere initiatieven. Het sociale wijkteam heeft dit wel. Met de cliëntenondersteuning willen we dit meer in balans brengen en voorkomen dat zaken onbesproken blijven.’’ De cliëntondersteuning bestaat uit vrijwilligers van Fryske Marren Vitaal. De vereniging doet een beroep op hun kennis en sociale achtergrond. Deze vrijwilligers moeten wel een cursus volgen om de kwaliteit te borgen en ‘je moet je soms een houding eigen maken’. De cliëntenondersteuning richt zich op de vijftigplussers, omdat de ouderenvereniging de meeste affiniteit heeft met deze doelgroep. Fryske Marren Vitaal is met de cliëntenondersteuning koploper in de provincie.,,Zo ver ik weet, is er niemand in Friesland die de cliënten op deze manier ondersteunt’’, gaat Huisman verder. ,,Daarmee zijn wij de eerste. En nee, het is geen ledenwerf campagne. Mensen hoeven niet per se lid te zijn om in aanmerking te komen voor de ondersteuning. Dit gaat niet om een gezellige middag of een interessante lezing. Het draait om het maatschappelijk belang."

Auteur

Brenda van Olphen