Uitslag competitie Fietsclub 81 van seizoen 2015

KOUDUM

De uitslag van de competitie Fietsklub 81 seizoen 2015 is als volgt:

Dames Kilometers:

1 A. Merkus, Koudum 6670 2 J.S. Bekkema, Molkwerum 6055 3 J. Gersjes, Wijckel 5465 4 B. Fennema, Koudum 3345 5 A. Dijkstra, Hemelum 2815 6 P. de Vries, Oudega 2265 7 M. Zwerver, Koudum 2085 8 W. Dijkstra, Oudega 2030

Heren Kilometers

1 H. Postma, Woudsend 10165 2 K. Huitema, Stavoren 8110 3 G. de Hoop, Koudum 6575 4 J. de Jong, Koudum 5745 5 J. Visser, Workum 4590 6 Y. Haytema, Koudum 3800 7 H. Stoffelsma, Wyckel 1805

Auteur

Meintje Haringsma