Weromsjen yn Gaasterlân (243)

Balk

De automobiel stopt niet even voor de foto die gemaakt is in 1935 in Sondel. Op de kop-hals-romp boerderij zijn Watse en Elisabeth Schilstra-Hielkema veehouder geweest, maar na aan lager wal te zijn geraakt naar elders in Sondel verhuisd.

De boerderij wordt in 1933 gekocht door Pieter Boomsma, die in Sondel een kruidenierswinkel en fouragehandel had. Sjoerd Riemersma verhuist in 1934 met zijn smederij vanuit Wijckel naar het stookhok naast de boerderij. Zij wonen in het woongedeelte van de boerderij. In 1939 koopt hij de leegstaande openbare lagere school in Sondel om daar de smederij voort te zetten. Johannes Jacobus Boomsma (Jopie) en Pie Klootwijk trouwen in 1939 en gaan wonen in het woongedeelte van de kop-hals-romp. De elektra zaak had hij in het stookhok er naast. In de opkamer van woning van de kop-hals-romp wordt kantoor gehouden voor de goederen die Jan Boomsma verkoopt. Tussen de bomen door de kerktoren, zoals hij er nu ook weer uitziet. Volgende week meer. Foto en tekst: Doede Deinum reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327

Auteur

Meintje Haringsma