Samenwerking Koren in de Fryske Marren belangrijk

JOURE

In de Oerdracht te Joure waren op zaterdag 22 november op uitnodiging van de besturen van 10 koren, een flink aantal vertegenwoordigers van koren en zangroepen uit de Fryske Marren bij elkaar.  Zij overlegden over de toekomst van koren en nut en noodzaak van samenwerking. De gespreksleider Johannes van der Veen, voorzitter van Operette vereniging Les Rigolauxde initiatiefnemer van dit gebeuren zette de toon voor deze bijeenkomst met een gloedvol betoog over samenwerking.

Samenwerking steeds belangrijker

De deelnemers aan het overleg werden aan het begin en tussendoor verrast met muzikale bijdragen door de het Vocaal ensemble The Local Vocals en leden van de Operettevereniging Les Rigolaux. Burgemeester Arie Aalberts stelde dat in een veranderende samenleving minder op de steun van de burgerlijke gemeente zal kunnen worden gerekend en samenwerking door culturele organisaties steeds meer van belang zal worden. Met heel persoonlijke woorden benadrukte hij de grote waarde van zingen. Door de optredens en de toespraken geïnspireerd werd er door bestuurders en leden van koren en zanggroepen en door een aantal dirigenten in workshops nagedacht over de toekomst van koren, de waarde van zingen, vooral samen zingen, mogelijkheden voor vormen van samenwerken en over onderlinge verbondenheid. Maar ook om hulp en inspiratie vorm te geven. De aanwezigen ondersteunden het initiatief om te werken aan de oprichting van het " Korenplein De FryskeMarren", alle koren en zangroepen in de Fryske Marren zullen worden uitgenodigd om aan de realisatie van deze organisatie deel te nemen. Foto: The LocalVocals zingen een selectie uit Musical Sister Act.

Auteur

Meintje Haringsma