Weromsjen yn Gaasterlân (245)

SONDEL

Na de brand in 1958, waarbij de gehele boerderij als verloren moest worden beschouwd, laat Pieter Boomsma een nieuwe loods bouwen, links op de foto uit circa 1963,  met aan de straatzijde  een woonhuis met winkel, nu Beuckenswijkstraat 10 in Sondel.

In de nieuwe woning met winkel runnen Jopie en Pie een elektrazaak en fietsenwinkel. In de loods gaat Gerrit Runia verder met de fourage handel. In 1963 vertrekt hij naar Nijemirdum. De loods staat een tijdje leeg totdat Willem Heeres in 1968 de loods huurt voor de fabricage van polyester boten en silo’s. In 1978 gaat Heeres failliet en vertrekt.  In 1984 koopt Gerard Dijkstra de helft van de in 1937 gebouwde dubbele woning en de loods en begint het gelijknamige mechanisatie bedrijf. Garage Boonstra is nu gevestigd in het na de brand gebouwde woonwinkelpand.
Foto en tekst: Doede Deinum
reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327

Auteur

Marike Van der Molen