Werkgroep Toegankelijkheid DFM: 'Toegankelijkheid praktijkruimtes kan beter'

DFM

De vrijwilligers van de Werkgroep Toegankelijkheid De Fryske Marren hebben onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de praktijkruimten van artsen, apotheken, tandartsen, fysiotherapeuten en andere.

Dat onderzoek is gebeurd in de voormalige gemeenten Gaasteland/Sleat en Lemsterland. Een paar jaar geleden heef een soortgelijk onderzoek plaats gehad in de voormalige gemeente Skarsterlân. Niet alle praktijkruimten zijn onderzocht, omdat de gebruikers van een aantal daarvan niet wilden meewerken om uiteenlopende redenen. Bij het onderzoek werd gekeken of en één of meer gehandicapten parkeerplaatsen in de nabijheid waren, hoe de toegankelijkheid naar en op de begane grond was, of de behandelruimte(-s) zonder belemmeringen bereikt kon worden, of een invalidentoilet aanwezig was en of een balie te gebruiken was door iemand in een rolstoel. Parkeerplekken In een paar gevallen slechts was er sprake van een gehandicapten parkeerplaats die voorzien was van een speciaal verkeersbord. In de overige gevallen was meestal wel sprake van een redelijk bruikbare parkeerruimte. In enkele gevalleen was er geen parkeerruimte of een veel te kleine. Hoogteverschillen op de begane grond De toegankelijkheid van de begane grond was in een paar gevallen onvoldoende, vooral door hoogteverschillen (trottoirbanden, drempels etc.), die door iemand in een rolstoel zeker niet zonder hulp van een ander konden worden gepasseerd. Soms was een poging gedaan een hoogteverschil te compenseren door een hellingbaan te maken, die soms ook te steil bleek te zijn. Smalle deuren In het algemeen waren de entreedeuren en de deuren binnen wel bruikbaar, al waren ze vrijwel altijd te smal ten opzichte van de eisen die daaraan gesteld zijn voor het verkrijgen van het Internationaal Toegankelijkheids Symbool. Er waren maar heel weinig automatisch openende en sluitende schuifdeuren. Deuren die door duwen of trekken geopend moeten worden zijn niet voor elke persoon met een lichamelijke beperking te hanteren. Slechts één goed invalide toilet In slechts één geval werd een voldoende aangepast invaliden toilet aangetroffen. Vaak was er wel een toilet aanwezig, maar geen er van was ook maar in het minst aangepast aan invalide bezoekers. Gelukkig waren bijna alle behandelruimten (spreekkamers etc.) goed toegankelijk. In één praktijkruimte was de toegangsdeur te smal. Hoge balies Balies waren bijna steeds niet bruikbaar voor iemand in een rolstoel. Ze waren of te hoog of niet onderrijdbaar of hadden geen schrijfmogelijkheid op een goede hoogte. In maar een paar gevallen voldeed de balie aan de wensen. Onderzoek op basis van Internationaal Toegankelijkheids Symbool Het onderzoek is verricht aan de hand van een vragenlijst die door de Stichting Toegankelijk Nederland is vastgesteld op basis van de eisen die aan de verkrijging het Internationaal Toegankelijkheids Symbool (ITS) worden gesteld. De ITS-eisen gaan er van uit dat mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig, zonder hulp van anderen, alle openbare gebouwen en gebouwen waar veel mensen plegen te komen binnen kunnen komen.

Auteur

Brenda van Olphen