Zangdienst in Wijckel op 13 december

WIJCKEL

Op zondag 13 december  ‘s avonds om half acht, is iedereen welkom tijdens de eerstvolgende zangdienst, die wordt gehouden in de Vaste Burchtkerk te Wijckel. In deze dienst zullen bekende liederen uit diverse bundels worden gezongen.

Voorganger zal zijn ds. W.M. Schinkelshoek, terwijl Jacob Tijsseling het orgel zal bespelen. Deze zangdiensten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten van Wijckel en Sloten.

Auteur

Meintje Haringsma