Stadsgracht Stavoren wordt schoner

STAVOREN

De stadsgracht van Stavoren wordt schoner. De vaarwegen worden uitgebaggerd en de diepte wordt vaarvriendelijker gemaakt. Wethouder Durk Stoker en gedeputeerde Michiel Schrier gaven maandagochtend het officiële startsein van de baggerwerkzaamheden in de stadsgracht van Stavoren. De gemeente baggert de komende jaren in totaal 68 kilometer vaarweg.

Grote wens

Met het baggeren van de grachten gaat een grote wens van Stavers Belang in vervulling. Boten met een diepte tot 1.90 meter kunnen straksweer door de gracht varen. Vanaf de kom bij de oude sluis richting de nieuwe sluis is de stadsgracht verontreinigd. Daarom wordt ook gelijktijdig de waterbodem schoongemaakt.Wethouder Stoker: “Wysilledjipperbaggerje as gewoanwei. Wyhawwedêromekomtinkenfoar de argeology. Soenewy wat fine, dan littewy dat fanselsoanelkenien witte”.

Eerste bagger

Tijdens de startbijeenkomst haalden wethouder Durk Stoker en gedeputeerde Schrier de eerste bagger uit de bodem. Gedeputeerde Michiel Schrier vertelde trots te zijn op de samenwerking tussen de gemeente, provincie en het Wetterskip.In totaal verwijderen we ruim 25.000 m3 bagger. Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk voert de werkzaamheden uit. Het baggeren is in maart 2016 klaar. Wanneer de vaarwegen in de gemeente Súdwest-Fryslân op diepte zijn, draagt de gemeente het beheer en onderhoud over aan provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân betalen gezamenlijk € 1,2 miljoen voor het baggerwerk in de gemeente.

Auteur

Meintje Haringsma