Arriva verzorgt busvervoer in Zuidoost-Fryslân

BALK

Gedeputeerde Staten van Fryslân gunt de nieuwe busconcessie aan Arriva. Dit betekent dat Arriva vanaf 11 december 2016 het busvervoer verzorgt in Zuidoost- Fryslân en daarnaast vanaf 1 januari 2017 op de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland. Hun offerte scoort het beste op kwaliteit en prijs. Arriva verzorgt sinds december 2012 ook het busvervoer in Noord- en Zuidwest-Fryslân en het treinvervoer op de Noordelijke treinlijnen. De andere inschrijvers waren Connexxion, EBS en Qbuzz.

Gedeputeerde Johannes Kramer over de gunning: ,,Arriva hat in moai oanbod dien mei mear tsjinstregelingsoeren dan it frege minimum. Dit betsjut dat de bussen mear oeren op ‘e dyk binne. Dit soarget foar in hegere kwaliteit fan it ferfier en mear wurkgelegenheid. Dêrnjonken bin ik bliid dat der elektryske bussen ride sille op it Waad.” Arriva-directeur Anne Hettinga is blij dat zijn bedrijf het vervoer mag gaan verzorgen: ,,No’t we yn hiel Fryslân it trein- en busferfier foarsoargje sille, kinne we de tsjinsregelings better op in oar ôfstimme. Dit komt ten goede oan ús reizgers.”
Verdere opvallende zaken binnen het aanbod van Arriva zijn dat alle bussen (ook de buurtbussen) worden voorzien van 4G WiFi en USB-stopcontacten. En er komt een dagkaart voor heel Fryslân. Dit biedt een goede opstap voor de gewenste toeristische dagkaart in de provincie.
Tegen de gunning is nog bezwaar en beroep mogelijk. De looptijd van de gegunde concessie is vier jaar, met een mogelijke verlenging naar zes jaar. Een concessie is het alleenrecht om het openbaar vervoer in een gebied te verzorgen voor een bepaalde tijd. De provincie heeft via een Europese aanbesteding bepaald wie de vervoerder wordt in de nieuwe periode. De provincie betaalt ruim 12 miljoen euro per jaar voor het busvervoer in deze gebieden.

Auteur

Marike Van der Molen