Gemeente gaat lege panden vullen

STAVOREN

Gemeente Súdwest-Fryslân wil panden die langdurig leeg staan een nieuwe invulling geven. Hiervoor zet ze een speciaal team in. Dit team “langdurige leegstand” gaat betrokken partijen zoals pandeigenaren, geïnteresseerden en omwonenden benaderen om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe deze zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Ook in Hindeloopen, Stavoren en Workum wordt gekeken naar leegstaande panden.  In januari wordt een actieplan gemaakt welke panden in aanmerking  voor invulling. Dat is nu nog onduidelijk. Er wordt daarbij gekeken naar onder andere de spreiding over de hele gemeente en de bijzonderheid van de panden.

Inventarisatie leegstand

Vorig jaar is met hulp van stads- wijk- en dorpsbelangen een inventarisatie van langdurig leegstaande panden gemaakt. Het gaat vaak om karakteristieke en historische panden binnen dorpen of steden die vanwege de locatie, staat van onderhoud en/of omvang effect hebben op de leefbaarheid en sociale veiligheid van de omgeving. Denk hierbij aan scholen, kerken, industriële panden, maar ook panden in de binnensteden. Het is lastig om een nieuwe bestemming voor deze panden te vinden, omdat ze hun functie verloren hebben of verouderd zijn. De verouderde panden voldoen dan niet meer aan de eisen van deze tijd. Wethouder Akkerman: “We moeten ons inspannen voor de kernen van onze steden en dorpen. Met een goede invulling van leegstaande panden worden de kernen mooier en aantrekkelijker voor inwoners en toeristen.”

Nieuwe aanpak

De nieuwe aanpak van leegstaande panden start per 1 januari 2016 en zal bij goede resultaten in het eerste jaar verlengd worden tot en met 31 december 2018.

Auteur

Meintje Haringsma