Zwembad en sporthal Workum in handen van gemeenschap

WORKUM

Eerder dit jaar stemde de Gemeenteraad in om afspraken te maken over hoe de nieuwbouw en het beheer van een nieuwe Rolpeal, zwembad en sporthal in Workum, in handen van de gemeenschap zou kunnen komen. Onder begeleiding van adviesbureau Pentascope wordt dat 'hoe' nu verder uitgezocht. Veel inwoners van Workum zijn direct bij betrokken bij het vormgeven van ‘De Nije Rolpeal’.

Een vertegenwoordiging van alle gebruikers van de Rolpeal was op 26 oktober uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Daaruit zijn verschillende teams van betrokkenen aan de slag gegaan. Er zijn teams voor duurzame energie, voor het oprichten van een rechtspersoon, voor het zoeken van een bestuur en voor de inrichting van het nieuwe gebouw.
Iedereen heeft er zin in. ,,Je merkt aan de sfeer dat de snelheid erin zit”, zegt Walter Klerks, adviseur bij Pentascope. Half december zullen de eerste teams hun resultaten presenteren en begin 2016 moet er een nieuw bestuur zijn. Dat bestuur wordt samengesteld uit capabele mensen uit de gemeenschap, zodat zij met en namens Workum een Nije Rolpeal
kunnen gaan neerzetten.
,,Het is heel belangrijk dat iedereen in de gemeenschap ook echt weet dat het hùn zwembad en hùn sporthal is”, aldus Walter. In het draagvlakonderzoek dat dit voorjaar gehouden is, heeft de gemeenschap voor € 180.000,00 per jaar toegezegd aan vrijwilligerswerk, expertise en geld.
De gebruikers van de Rolpeal en de meer dan twintig mensen, die voor de zomer een plan indienden voor ‘behoud van de Rolpeal op locatie’, zijn nu actief voor ‘De Nije Rolpeal’. Anderen, die actief bij zouden willen dragen, kunnen contact opnemen met Gijs van Bilsen (gijs.vanbilsen@pentascope.nl).

Auteur

Marike Van der Molen