Weromsjen yn Gaasterlân (246)

BALK

Een klassenfoto uit de oorlogsjaren 1943-1944 van de 1e klas van de MULO in Balk. Normaal werd er lesgegeven in het schoolgebouw aan de Pypsterstikke 7 in Balk. Toen dit door de Duitsers gebruikt werd voor het Gewestelijk Arbeidsbureau moesten de leerlingen uitwijken naar het gebouw voor Christelijke Belangen in Balk aan de Meerweg, nu 'Wonen in Stijl' en naar het oude schoolgebouw in Harich, nu 'Ons Gebouw'. Beide locaties werden al gebruikt

omdat de locatie Pypsterstikke te klein was geworden voor de drie  klassen.
Op de foto staan:
1. Klaas van der Meer, 2. Hetty de Jong, 3. leraar de Bruin, 4. ? , 5. Jan Werkman, 6. leraar Koerselman, 7. Zus van der Zee, 8. ? Steenbeek, 9. leraar de Vries, 10. Jan Albada, 11. Hinke Bergsma, 12. Trineke van der Goot, 13. leraar de Haan; hoofd van de school, 14. Anneke de Vries, 15. Leo Rijnja, 16. Gerrit (Gerrie) Kolthof, 17. Benny Gijsen, 18. Willem Gerding, 19. Meintje Grouwstra, 20. Jaap de Boer, 21. Eke Tromp, 22. ? , 23. Klaske Beukens, 24. Jan de Graaf,  25. Sieb Meinsma, 26. Bertus van Dijk, 27. Tinco Nijdam, 28. Durk Gouma, 29. ?
De leerlingen waren afkomstig uit Balk, Rijs, Harich, Sloten en Woudsend.
foto: Jan Albada; tekst: Johan Groenewoud
reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327

Auteur

Marike Van der Molen