Havo Bogerman legt de lat hoog met speciaal lesprogramma

SNEEK

Een dag per week besteden aan een speciaal lesprogramma? Dat kan vanaf volgend schooljaar bij het Bogerman in Sneek. De school start in samenwerking met C4 20-80 learning een International Business College en het International Art College. In totaal doen 25 leerlingen van Bogerman uit 4 havo gedurende anderhalf jaar aan dit programma mee. Gister is het nieuwe lesprogramma officieel geopend voor onder meer het College van B&W van de gemeente Súdwest Fryslân en diverse ondernemers.

De nieuwe programma’s dagen leerlingen uit om beter te presteren, ondernemend te zijn en tot een passende keuze te komen in het HBO. IBC en IAC brengen onderwijs en ondernemers dichter bij elkaar. Leerlingen versterken hun ondernemende vaardigheden en werken aan research, ontwerpen, profielkennis en competentieontwikkeling. Daarnaast passen zij een of meerdere moderne vreemde talen in de praktijk toe. Door middel van contacten met het bedrijfsleven en focus op buitenschools leren, ervaren zowel leerlingen als betrokken docenten de werkelijke praktijk van ondernemerschap. In de derde klas solliciteren leerlingen om toegelaten te worden tot 20-80Learning. Na anderhalf jaar ontvangen de leerlingen bovenop hun reguliere diploma een officieel certificaat ondertekend door het Ministerie van Economische Zaken. Bij het IBC ligt de focus op business: de leerlingen starten een eigen bedrijf. Het IBC is gericht op het verankeren van ondernemersvaardigheden en -kennis in het onderwijsprogramma. Duidelijk wordt dat ondernemerschap een aantrekkelijk carrièreperspectief biedt. Het IAC heeft als rode draad de Artdisciplines. De term ‘Art’ staat voor kunst en vormgeving in combinatie met ondernemerschap. Het IAC is gericht op het verankeren van zowel de algemene onderzoekvaardigheden en het probleemoplossend vermogen, als op de creativiteit en vakmanschap in relatie tot het onderwijsprogramma. Het doel is dat daarmee de algemene ontwikkeling van de leerling wordt verhoogd en zijn/haar competenties op verschillende gebieden worden uitgebreid.

Auteur

Marike Van der Molen