Klanten positief over sociaal wijkteam gemeente De Fryske Marren

JOURE

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle taken op het gebied van werk, jeugd en zorg. De Fryske Marren organiseert deze ondersteuning via het sociaal wijkteam. Om de nieuwe taken verder te ontwikkelen heeft gemeente De Fryske Marren onderzocht hoe inwoners de nieuwe dienstverlening ervaren.

Over het algemeen zijn de ervaringen met het sociaal wijkteam goed: men is positief over het klantcontactcentrum, het gesprek en de medewerkers. Uit de ervaringen van de cliënten is ook een aantal aanbevelingen op te maken. Naar aanleiding daarvan zal de gemeente blijven werken aan de bekendheid van het sociaal wijkteam, de informatievoorziening naar de cliënten verbeteren  en het ondersteuningsplan een centralere rol geven. Gemeente De Fryske Marren heeft behoefte aan een compleet beeld van de ervaringen van de inwoners met de werkwijze van de sociale wijkteams en heeft BMC de opdracht gegeven om dit te onderzoeken. De gemeente wil graag leren van deze ervaringen om waar nodig aanpassingen te doen in de werkwijze. Het betrof een kwalitatief onafhankelijk onderzoek, dat bij de inwoners thuis is afgenomen. Voorbeelden van vragen zijn: hoe vond men het sociaal wijkteam, hoe is het gesprek gegaan, staat er in het ondersteuningsplan ook datgene dat met elkaar is besproken, is dit zorgvuldig gedaan, is men tevreden met de oplossing, etc.? Over het algemeen zijn de ervaringen met het sociaal wijkteam goed. Over het klantcontactcentrum zijn vrijwel alle cliënten positief. Ze werden bijna allemaal vlot geholpen en lijntjes werden als kort ervaren. Ook waren bijna alle cliënten (zeer) tevreden over het keukentafelgesprek. Ze beschrijven het gesprek als prettig, soepel en plezierig. Over de medewerkers zijn de cliënten over het algemeen ook erg positief. De houding van de medewerkers is vaak de reden dat het gesprek als prettig wordt ervaren.  De cliënten hebben niet veel aandacht voor het ondersteuningsplan maar zijn meestal tevreden over de ondersteuning. Daar waar ontevredenheid heerst, is er meestal iets mis gegaan in het proces of is er sprake van een multi probleemgezin  of jeugdhulp. De nieuwe werkwijze met het sociaal wijkteam wordt als positief ervaren, maar uit de ervaringen van de cliënten is ook een aantal verbeteringen op te maken.  Ondanks een uitgebreide informatiecampagne is het sociaal wijkteam en de nieuwe werkwijze, met name bij nieuwe cliënten, nog niet goed bekend. Cliënten die al een bestaande zorgrelatie hadden, weten vaker wat het sociaal wijkteam is en doet. De gemeente gaat daarom een vervolg geven aan de campagne ‘het begint in de buurt’ om de bekendheid van het Sociaal Wijkteam te vergroten. Ook kan er een aantal zaken in de informatievoorziening voorafgaand aan het keukentafelgesprek verbeterd worden.  Zo zal het sociaal wijkteam voortaan de inwoners vooraf beter informeren over de inhoud en het doel van het gesprek en over de aanwezigheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast moet het ondersteuningsplan een meer centrale plaats krijgen in de relatie tussen de gemeente en de inwoner. Het plan wordt door ruim de helft van de ondervraagden niet herkend, terwijl het de basis is van de gemaakte afspraken. Ook wordt er bij de inkoop van diensten bekeken of meer flexibiliteit mogelijk is voor de aanbieder, zodat de aanbieder meer maatwerk kan leveren . Gemeente Fryske Marren vind het erg belangrijk om de nieuwe werkwijze verder te ontwikkelen en de processen te optimaliseren. Daarom zal de dienstverlening binnen het sociaal domein regelmatig onderzocht worden.

Auteur

Marike Van der Molen