Open avond kunstgeschiedenis en oude kerken

SNEEK

Op 5 januari organiseert Kunstvertoon in de grote zaal van de bibliotheek te Sneek een open avond. Iedereen is welkom, de avond is kosteloos. Behalve korte informatie over de komende cursussen is er een programma met twee boeiende onderwerpen.

Deze avond staat ook in het teken van 25 jaar kunstgeschiedeniscursussen door Kunstvertoon. Deelnemers aan de cursus 'Kunstgeschiedenis vanaf de klassieke oudheid' ontvangen een waardevol cursusboek als jubileumgeschenk. Daarnaast is er aandacht voor de start van de nieuwe cursusserie 'Hemel op Aarde' en de Bouwkunstcursussen 'Nederland/Friesland van 1600 tot 1800'. Tijdens de open avond wordt uitleg gegeven, kan men cursusmateriaal inzien en ligt de prospectus klaar om mee te nemen. Aan de hand van twee aantrekkelijke onderwerpen krijgt men een indruk van hoe de avonden verlopen. Het eerste onderwerp handelt over de klassieke Romeinse stad Trier, niet alleen omdat het een prachtig voorbeeld is van een Romeinse stad ten noorden van de Alpen, maar ook was Trier een centrum van de vroege christelijke cultuur in West-Europa. Kunstvertoon begint op 13 januari met een nieuwe serie van geheel apart te volgen cursussen 'Hemel op Aarde'. De eerste  handelt over de periode vanaf het begin van de jaartelling tot rond 1000 na Chr. Na de pauze staat de schilderkunst van Henri Matisse centraal. Wie interesse heeft voor het gebouwde erfgoed in de 17e en 18e eeuw, in het bijzonder in Fryslȃn, kan een keuze maken uit verschillende korte cursussen in de maanden januari - maart. De open avond is vanaf 19.30 tot 22.00 uur. Belangstellenden wordt gevraagd zich aan te melden via info@kunstvertoon.nl, schriftelijk of telefonisch (0513-499441). Voor cursusinformatie en inschrijven: www.kunstvertoon.nl.  

Auteur

Marike Van der Molen