Minder CO2 uitstoot door provincieschepen

JOURE

Het gebruik van Ssynfuel+ als brandstof voor de schepen van de provincie Fryslân, is een succes. De synthetische dieselbrandstof vermindert hun uitstoot van CO2 met ruim 80%. De schepen varen sinds januari 2015 op Ssynfuel+. Het gaat in totaal om vijftien schepen, waaronder ook het Statenjacht.

Behalve de forse reductie van de CO2 uitstoot, kent Ssynfuel+ nog enkele positieve eigenschappen. Belangrijkste daarvan is dat er een betere verbranding is, waardoor de motoren meer vermogen leveren en er minder roetvorming ontstaat. Daarnaast is Ssynfuel+ reukloos,  in tegenstelling tot biodiesel die vaak een patatlucht achterlaat. De brandstof is
bovendien biologisch afbreekbaar en komt uit een hernieuwbare energiebron.
Milieu- en duurzaamheidsgedeputeerde Michiel Schrier noemt de reductie een mooi resultaat. ,,Als provincie willen wij ons flink inzetten om Fryslân duurzamer te maken. Ook in het gebruik van brandstoffen. Dan moeten we wel zelf het goede voorbeeld geven. Daarom ben ik hier erg blij mee.”
In het Provinciale Milieuplan 2015-2016 is het gebruik van duurzame brandstoffen een speerpunt. Het draagt bij aan minder uitstoot van schadelijke stoffen en aan een duurzame samenleving. De provincie zet vooral in op groengas en vloeibaar aardgas. De provincie bekijkt of een subsidieregeling realiseerbaar is om meer duurzame voertuigen in Fryslân te krijgen. Het wagenpark van de provincie is al voor het grootste deel verduurzaamd.

Auteur

Marike Van der Molen