Zangdienst in Sloten op 26 december

SLOTEN

Op tweede Kerstdag ,'s morgens om 9:30 , is iedereen welkom tijdens de zangdienst, die wordt gehouden in de Grutte Tsjerke te Sloten. In deze dienst zullen bekende liederen worden gezongen.

Voorgangster is Trientsje Roskam,terwijl Wieger Jan Schaap het orgel zal bespelen. Deze zangdiensten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten van Wijckel en Sloten.

Auteur

Meintje Haringsma