Muizenonderzoek half januari gereed

DFM

Het onderzoek naar de schade die is veroorzaakt door muizen is op 18 januari 2016 gereed. Dan presenteert ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Altenburg & Wymenga het onderzoeksrapport over de muizenplaag 2014 – 2015.

Het bureau voerde het onderzoek uit onder regie van de Provincie Fryslân. Dit gebeurde in samenwerking met Alterra Wageningen UR, Livestock Research Wageningen, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en Wetterskip Fryslân. Het onderzoeksrapport zou oorspronkelijk over de plaag van 2014 gaan en na de zomer van 2015 worden afgerond. Omdat de muizen ook na de afgelopen zomer actief waren is er nader onderzoek uitgevoerd naar mogelijke bestrijdingsmaatregelen en de effecten daarvan. Dit is opgenomen in het eindrapport wat daardoor completer is geworden. Het rapport biedt daarmee ook goede handvaten voor het vervolg. Tijdens de presentatie over het onderzoeksrapport geven de betrokken partijen ook een doorkijkje naar de toekomst. Vanaf 18 januari is er een samenvatting van het onderzoeksrapport in de vorm van een brochure beschikbaar. Het onderzoek werd gefinancierd door: Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Ministerie van Economische Zaken, STOWA, BIJ12 unit Faunafonds, LTO Noord, Provincie Groningen, Rabobank, Provincie Zuid-Holland, Provincie Overijssel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Súdwest Fryslân.

Auteur

Brenda van Olphen