Zelfzorgmarkt in Koudum

KOUDUM

Afgelopen vrijdag werd door Thuiszorg Zuidwest Friesland team Koudum een Zelfzorgmarkt georganiseerd in de Klink in Koudum. Vanwege de bezuinigingen van de overheid  wilde de Thuiszorg mensen uit Koudum en Hindeloopen bekend maken met zelfhulpmogelijkheden die er tegenwoordig zijn. Er werden allerlei mogelijkheden aangedragen uit zorgland om langer thuis te blijven wonen. Verder was het mogelijk om kennis te maken met vrijwilligers en met plaats- en buurtgenoten die elkaar kunnen helpen.  Het Stipe-punt en de WMO adviesraad hebben hieraan hun bijdrage geleverd.

Aan ongeveer aan 150 bezoekers werd informatie gegeven over, onder anderen, domotica (technische hulpmiddelen thuis) door Gezondheid en Expertise en Educatiecentrum Friesland centrum (GEEF). Ook konden de bezoekers een presentatie bijwonen van GEEF en Visio.

Dementie

Vanwege de toename van dementerende mensen, was ook Tinz van de partij (netwerk voor dementerende mensen en hun mantelzorgers). Er werd aandacht besteed aan de lichaamsbeweging en - houding door de Praktijk voor Fysiotherapie Zuidwest, want hoe beter de conditie van de spieren, des te minder kans op bijvoorbeeld vallen. Ook is het risico op suikerziekte en hart- en vaatziekten beduidend minder door lichaamsbeweging in combinatie met een goed voedingspatroon. Daarom was ook diëtiste Annieke Boersma van Dieetstyle aanwezig. Bij de stand van ABC Geriatrie van Patyna konden mensen verder kennismaken met een supermooie elektrische rolstoel en andere hulpmiddelen.

Auteur

Meintje Haringsma